Ontdek wie je bent

Wie ben ik? Misschien wel een vraag die je je hele leven blijft stellen. En soms een vraag waar je jezelf in kan verliezen. Zeker na bepaalde gebeurtenissen in je leven. In deze blog lees hoe je je persoonlijkheidsprofiel kan ontdekken.

De meeste mensen gaan voor het eerst bewust over zichzelf nadenken tijdens de puberteit. Er zijn lichamelijk veranderingen en je krijgt steeds meer behoefte om onafhankelijk te zijn. Je gaat nadenken over je kledingstijl, je vrienden, je opleiding en je opvoeding.
Dit is een heel gezond proces, die er voor zorgt dat je een zelfstandige volwassene kan worden. De meeste mensen zien deze periode als een ingewikkelde tijd en vaak een periode waarin je (achteraf gezien) wat gekke uitspattingen hebt gehad.

Die ‘gekke uitspattingen’ is iets wat vaker terug komt als je opzoek gaat naar je persoonlijkheid. Je gaat bepaalde dingen in extremen uitvoeren, om een statement te maken. En naar verloop van tijd vind je vanzelf je balans weer. Dit zie je ook vaak terug wanneer je relatie uitgaat. Dan ga je in eens je haar kleuren, lange reizen maken of wel die jumpsuit kopen (die je vriend niet zo leuk vond). Omdat je tijdens een (lange) relatie aanpast, ga je als je weer single bent opzoek naar jouw identiteit zonder je partner.

Bij belangrijke keuzes in je leven, ga je nadenken over jezelf. Zoals een studiekeuze, carrière-switch, na ziekte of burn-out, of als de kinderen uit huis zijn.
Het is makkelijker om een keuze te maken als je weet wie je bent en waar je staat. Maar dat is soms nog best lastig!

Wat is persoonlijkheid?

Als ik het woord ‘Persoonlijkheid’ google, krijg ik deze beschrijving:
“De persoonlijkheid is een begrip uit de psychologie en omvat een dynamisch en georganiseerd geheel van karakteristieken (voelen, denken, doen) die aan een persoon kunnen worden toegekend. Dit geheel van eigenschappen beschrijft de manier waarop een persoon in verschillende situaties zal reageren, de manier waarop hij denkt, en waardoor hij gemotiveerd zal worden.”

Je persoonlijkheid zijn individuele kenmerken van een persoon waardoor hij of zij zich onderscheidt. Maar dus ook eigenschappen die bepalen hoe jij ergens op reageert.

Hoe jouw persoonlijkheid ontstaan heeft met heel veel dingen te maken:

 • De omgeving waar in je bent opgegroeid
  Jouw thuissituatie of de omgeving waar je bent opgegroeid heeft invloed op jouw persoonlijkheid. Stel je eens voor dat jij in een ontwikkelingsland was opgegroeid, dan had jij andere middelen gehad, andere cultuur en had je andere dingen geleerd. Je zou een ander persoon zijn dan wie je nu bent.
  Je gezinssamenstelling, financieel status, geloofsovertuiging, school, (etc.) hebben allemaal invloed op de ontwikkeling van jouw persoonlijkheid.
 • Karakter (Big Five kenmerken)
  Zelf vind ik het woord ‘karakter’ lastig uitleggen. Men noemt het ook wel ‘de aard van de persoon’. De ‘Big Five’ kenmerken helpen om iets karakter uit te leggen. De Big Five is ontstaan aan de hand van een Amerikaans onderzoek waarbij proefpersonen met bijvoeglijke naamwoorden het karakter van betekende mensen moesten omschrijven. De Nederlandse Big Five onderzoeker Willem Hofstee heeft de volgende benaming aan de vijf dimensies gegeven:

  Extraversie: Hoe extravert of hoe introvert is iemand? Dit heeft te maken met de mate waarin je behoefte hebt aan contact met anderen mensen. Introverte personen houden zijn liever op zich zelf, extraverte personen hebben graag veel contact met anderen.

  Vriendelijkheid: Dit heeft te maken met in welke mate iemand meer eigenbelang heeft, of juist meer oog voor de medemens. Scoor je hoog op deze schaal, dan ben je inschikkelijker, maar minder competitief.

  Zorgvuldigheid: De schaal wordt ook wel gewetensvolheid of ordelijkheid genoemd. Ben je iemand die altijd op tijd is en gestructureerd bent? Of iemand die soms wat chaotisch is maar wel flexibel?

  Emotionele stabiliteit: Ben je van nature kalm en rustig of ben je gevoeliger en sensitiever? Ook deze eigenschappen hebben invloed op je karakter.

  Openheid voor ervaring/ideeën: Sta jij open voor nieuwe ideeën en ben je fantasierijk of ben je traditioneler en houd je liever alles bij het oude?

 • Ervaringen
  Daarnaast zijn er veel ervaringen die jouw persoonlijkheid beïnvloed. Je persoonlijkheid wordt vaak gemeten aan de hand van gedrag. En gedrag komt voor uit verschillende overtuigingen die je hebt opgedaan door bepaalde situaties.
  Bijvoorbeeld: Als jij het jongste kind thuis was, kan het zijn dat je het lastig vond dat ‘grote broer of zus’ meer kon en meer mocht. Zij konden eerder fietsen en mochten eerder alleen thuis blijven. Dit kan er voorzorgen dat jij van jongs af aan al hoge eisen aan jezelf stelt, omdat jezelf meet aan je oudere broer of zus.

  Je past dus je gedrag (namelijk hoge eisen aan jezelf stellen) aan, door de overtuiging die je hebt (namelijk: ik moet minstens even goed zijn als anderen in mijn omgeving)

Hulp bij ontdekken persoonlijkheidsprofiel

Karakter kan op veel manieren worden gemeten, de bovenstaande ‘Big Five’ methode is er een. Het DISC-persoonlijkheidsprofiel is een uitgebreide manier om te kijken naar je persoonlijkheid. Dit wordt gedaan door naar je gedrag te kijken. Gedrag is goed te observeren, door jezelf en door anderen.

In vragenlijst van de DISC staan vragen over hoe jij reageert of hoe jij je voelt. Vanuit de score wordt een persoonlijkheidsprofiel gemaakt. Hierin wordt je karakter, valkuilen en talenten beschreven. Maar ook je drijfveren, je manier van omgaan met stress en je omgang met bijvoorbeeld collega’s. Lees hier meer over het DISC Model

Heb jij behoefte aan duidelijkheid over je persoonlijkheidsprofiel. Kom langs voor DISC-coaching. Ik helpt je graag. Neem vrijblijvend contact op.

Bestaan er ‘zwakke’ eigenschappen?

Sterke eigenschappen, en daar bedoel ik mee: jouw persoonlijke sterke eigenschappen. En als ik het heb over ‘zwakke’ eigenschappen, bedoel ik jouw (en mijn) zwakke persoonlijke eigenschappen.
Sommige mensen vinden dat negatief klinken, dat ‘zwakke’. En hebben het liever over ‘uitdagingen’. Ik denk dat het goed is dat je accepteert dat je ook ‘zwakke’ (minder ontwikkelde) eigenschappen hebt. Pas als je accepteert dat je niet alles kan, kan je je zelf uitdagen om iets nieuws te leren. Bovendien is het heel normaal dat je niet alles even goed kunt. Daarom is het juist zo mooi dat elke mens uniek is, en dus uniek eigenschappen heeft.
Dus ja, er bestaan zwakke eigenschappen, iedereen heeft die. Maar je moet ze niet als iets negatief zien, maar als een uitdaging! Er is een mogelijkheid om te leren.
En heb je echt geen behoefte om een bepaald eigenschap aan te leren, bewonder dan vooral de mensen om je heen die dit eigenschap wel hebben.

Waarom bewust zijn van je eigenschappen?

Het goed om bewust te zijn van wat je goed kunt en minder goed kunt. Zeker als je samenwerkt met collega’s is het handig dat je taken kunt verdelen aan de hand van ieders talent.
Tijdens een sollicitatie wordt er (bijna) altijd een vraag gesteld omtrent jouw persoonlijke eigenschappen. Een aantal weken geleden had ik een gesprek en ik werd nogal overdonderd door de vraag: ‘Bij welke dingen heb jij hulp van je collega’s nodig?’.
Een goede vraag, maar ik moest er toch nog best wel over nadenken. En ik denk dat misschien mijn grootste valkuil is dat ik graag alles eerst zelf (probeer) oplos. En als het echt niet lukt, daarna vraag ik pas hulp. Eigenlijk niet zo’n goede eigenschap.

Ook in je relaties is het fijn om te weten van jezelf wat je sterke en zwakke eigenschappen zijn. Geef toe dat je niet zo goed bent in opruimen en schoonmaken als je partner. Of dat het juist wel verstandig is als jij de financiële zaken regelt. Erken elkaar in sterke eigenschappen en wees niet zo koppig!

Begrijp je zelf beter door bewust te zijn van je eigenschappen. En accepteer dat je sommige dingen moeilijke vind dat andere personen. Maar vooral: wees trots dat je sommige dingen heel goed kunt! Sterke persoonlijke eigenschappen mag je zien als talent!

“Knowing yourself is the beginning of all wisdom.”
Aristotle

Sterken eigenschappen en DISC

Hieronder een aantal sterke persoonlijk eigenschappen. Vanuit de DISC zijn een aantal eigenschappen gekoppeld aan een bepaalde gedragstendens. Herken jij veel eigenschappen van jezelf uit de D (Dominant rij) dan zal je waarschijnlijk hoog score op deze gedragstendens waneer jij een DISC profiel maakt.

D (Dominant)

 • Doelgericht
 • Gaat conflict niet uit de weg
 • Resultaatgericht
 • Besluitvaardig
 • Snel en doortastend
 • Onafhankelijk
 • Brengt zaken aan het rollen
 • Geeft richting aan
 • Lost problemen op
 • Direct in communicatie

I (Invloed)

 • Bruggenbouwer
 • Knoopt gemakkelijk contacten aan
 • Optimistisch
 • Enthousiast
 • Communiceert goed en graag
 • Flexibel
 • Schept een motiverende sfeer
 • Kan van het leven genieten
 • Motiveert anderen
 • Spontaan

S (Stabiel)

 • Geduldig
 • Schept harmonie bij mensen
 • Goede teamwerker (klein team)
 • Kan goed luisteren met gevoel
 • Loyaal – betrouwbaar
 • Schept een stabiele omgeving
 • Structureert
 • Voelt zich snel verantwoordelijk
 • Ondersteunend
 • Hulpvaardig

C (Consciëntieus)

 • Gedetailleerd
 • Nauwkeurig
 • Kwaliteitsbewust
 • Grondig
 • Houdt zich aan regels
 • Luistert analytisch (kritisch)
 • Voorzichtig
 • Observeert
 • Vraagt naar achtergronden
 • Formeel

Meer ontdekken over jouw persoonlijke eigenschappen?

Wil jij meer over jezelf leren (of bevestigd krijgen) wat jouw persoonlijke eigenschappen zijn?
De DISC geeft je een handvat voor jouw persoonlijke karakter en profiel. Het geeft je duidelijkheid over je handelen en inzicht over je communicatie en relaties met anderen mensen.
Je ontdek waarom sommige situaties energie geven en sommige moment energie kosten. En welke werk-situaties heel geschikt zijn voor jou en jouw persoonlijke eigenschappen.

Neem vrijblijvend contact op, dan kijken we samen hoe ik je kan helpen.

Bewust leven versus onbewust leven

Van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam

Hoe zorg je nu voor dat je bewust leeft? En hoe weet je dat nou precies? En moet je altijd bewust leven?
Voor ik hier antwoord op geef, eerste een theoretische uitleg over het leerproces en bewustwording. Hieronder zie je de leercirkel van de psycholoog Maslow.

 • Fase 1:

  Onbewust onbekwaam.
  Bijvoorbeeld: Je kan nog geen auto rijden, gelukkig kan je altijd met familie en vrienden mee rijden. En als je het hen ziet doen, denk je: ‘Dat kan vast niet zo moeilijk zijn’.
  Dit is een fase die heel comfortabel kan zijn.

 • Fase 2: Bewust onbekwaam.

  Bijvoorbeeld: Je hebt je eerste rijles en je komt er achter dat schakelen, om je heen kijken en borden lezen nog best moeilijk is.
  Dit is vaak een fase die niet zo comfortabel is, je weet dat je dingen niet kan en vaak is dat een belemmering.

 • Fase 3: Bewust bekwaam.

  Bijvoorbeeld: Rond je rijexamen kan je goed rijden. Je haalt je rijbewijs en weet hoe alles werkt in de auto en op de weg.
  Dit is een fase waar je nieuwe vaardigheden vaak nog energie kosten.

 • Fase 4: Onbewust bekwaam

  Bijvoorbeeld: Na een aantal jaren je rijbewijs te hebben, gaat alles automatisch tijdens het rijden, zoals je knipperlicht aan doen, om je heen kijken en schakelen.
  Dit is een fase waarin je je comfortabel voelt, je vaardigheden kosten geen extra energie en het voelt als ‘normaal’.


Zo als het auto rijden hier boven, werken ook andere dingen in het leven. Het is anders als een ‘praktische vaardigheid’ zoals autorijden.
Stel je voor: Je vergelijkt je zelf vaak met andere mensen. En vaak heb je het gevoel dat het gras bij de ander groener is. Je voelt je onzeker en minder gelukkig. Dit is iets wat je je onbewust doet en het geeft je een naar gevoel. (Fase 1)

Totdat er iemand je hier op wijst. Je komt er achter dat je inderdaad vaak naar anderen mensen kijkt en hierdoor niet meer de positieve dingen in je eigen leven ziet. Je probeert vanaf nu vaker stil te staan bij wat goed en fijn is in je eigen leven. En je probeert van harte blij te zijn voor de anderen. Dit is moeilijk. En soms kom je er pas aan het einde van de achter dat je al een hele dag loopt te mopperen en je niet bewust stil staat bij de positieve punten. (Fase 2)

Elke keer als je baalt of jaloers bent op wat een ander heeft probeer je je gedachte om te zetten. Het kost moeite, maar het lukt om de positieve dingen in je leven te zien. Je ervaart het resultaat en dat is stimulerend. (Fase 3)

Na een aantal maanden kijk je niet meer met een jaloerse blik naar andere mensen. Je gunt hen fijne momenten. Je geniet van de dingen in je eigen leven. En natuurlijk, soms baal je van dingen. Maar je leeft niet meer zoals eerder, vergelijkend met de anderen en met en jaloerse blik. (Fase 4)

DISC en bewust leven

Nogmaals de vraag: Hoe zorg je ervoor dat je bewust leeft?
Je hebt een ‘spiegel’ nodig, om jezelf in te kunnen zien. Soms is dat een goede vriend, die je bewust maakt van je gedrag. Soms zijn het situaties waardoor je niet anders kan dan nadenken over jezelf. Bijvoorbeeld als je promotie hebt gemaakt of als je ruzie hebt gekregen met iemand. Dan ga je nadenken over je eigen gedrag en handelen.

Een andere manier is vragenlijst beantwoorden. Download het gratis E-book voor opdrachten die je helpen om meer zelfinzicht te krijgen.

De DISC helpt je bewust te leven en na te denken.
Je zou denken dat een DISC persoonlijkheidsprofiel het middel is tot het doel; namelijk de uitslag. Ik zie dit anders. Ik geloof dat het maken van de vragenlijst en het gesprek het doel. Wat voor uitslag er uitkomt, maar zo zeer niet uit. Het gaat er om dat jij door de DISC gaat nadenken over jezelf, over je gedrag en je karakter.

En daar is de DISC ook voor gemaakt. Na aanleiding van je score uit de test, wordt er een profiel beschreven. Hierin lees (en herken) je jouw gedrag tijdens stress, hoe je om gaat met teamleden en wat je drijfveren zijn. Doordat je over deze dingen nadenkt wordt je bewust.

Je gaat van ‘onbewust onbekwaam’ naar ‘bewust onbekwaam’ of misschien ‘bewust bekwaam.’
Je ontdekt dat je talenten hebt (bekwaamheden) die jij onbewust al heel goed kan. Door de DISC test kom je er achter dat niet bijzondere vaardigheden zijn.
Of je komt er achter dat je nog wat te leren hebt op sommige vlakken, je ervaart dan het ‘onbekwame.’ Hier kan je aan gaan werken.

Wil jij bewust leven? Doe een DISC test, neem vrijblijvend contact op!

Wat is zelfkennis?

Zelfinzicht is het vermogen om je eigen gedrag, gedachtes, kwaliteiten, valkuilen bewust te analyseren. Heel veel dingen doe je onbewust. En in veel situaties is dat heel fijn. Waarschijnlijk gaat het vanzelf dat jij je knipperlicht aanzet tijdens het autorijden of als je je pincode tijdens het betalen in toetst. Het is prettig dat we daar niet bewust over na denken.
Maar er zijn dingen waar je wel eens bewust over kunt nadenken. Bijvoorbeeld waarom je zo veel stress krijgt als de plannen wijzigen, waarom je vaak te laat bent, waarom mensen jou zo snel iets toevertrouwen of waarom mensen graag advies van je willen.

“To grow yourself, you must know yourself.”
— John C. Maxwell

Zelfkennis en bewust leven horen in mijn ogen bij elkaar. Bewust jezelf observeren en kijken naar je gedrag zorgt er voor dat je bewuster gaat handelen.

Waarom meer zelfkennis?

Zoals ik al vertelde: Meer zelfkennis is bewuster leven. Het gevolg van bewuster leven is dat je uit eindelijk meer kunt bereiken en bijdragen. Hieronder leg ik uit hoe meer zelfkennis invloed kan hebben op bepaalde gebieden in je leven:

Carriere keuzes:

Meer zelfinzicht helpt je ontdekken wat je interesses zijn. En dat is belangrijk om bijvoorbeeld een studiekeuze te maken. Door na te denken over je interesses, je passie en je motivatie kan je richting geven aan je studiekeuze. Ontdek waar je echt voldoening van krijgt en op welke manier jij graag je dagen in deelt. Ben jij iemand die graag bezig is, wil je resultaat of gaat het bij jou om kwalitatief goed werk verrichten? Neem dit allemaal mee in je studie- en beroepskeuze.

Ook als je gaat solliciteren is het fijn om te kunnen vertellen wat je kwaliteiten en valkuilen zijn. Kan jij vol overtuiging vertellen in welke functie jij het beste kan passen, is de kans groot dat jij deze zal krijgen!

Beter functioneren:

Waarschijnlijk is jou wel eens gevraagd wat je kwaliteiten zijn. En waarschijnlijk antwoord je vaak dezelfde 2 of 3 punten. Het is goed om eens dieper naar je eigen kwaliteiten én valkuilen te kijken.
Ik zie vaak bij mensen dat ze de kwaliteiten onderschatten van zichzelf. Dit komt doordat een kwaliteiten niet voelt als iets unieks, omdat ze dit al heel lang goed kunnen. Bijvoorbeeld jouw gevoel voor inrichting, kleur en decoratie of je fijne manier van communiceren. Misschien ontdek je een nieuwe talent als je er bewust over nadenkt en bedenk een manier waarop je dit talent kunt inzetten.

Daarnaast is het belangrijk om ook je valkuilen eens onder de loep te nemen. Als jij bewust bent van je valkuilen, kan je jezelf vaardigheden op dit gebied aan leren, zodat je er beter mee kunt omgaan. Of juist om hulp te vragen, zo kan je meer bereiken.

Weten waar je stress van krijgt is een van de belangrijkste onderdelen van zelfkennis. Zoals het gezegde ‘Een kat in het nauw, maakt rare sprongen’, zo gaat iedereen die stress ervaart ‘raar’ doen. Als ik stress ervaar dan wordt ik heel star. Ik kan niet meer flexibel denken en alle nieuwe ideeën zijn bij voorbaat al afgekeurd. En vaak werkt dit averechts in een stressvolle situatie. Denk goed na over jouw gedrag tijdens stress. En wees bewust als je dit gedrag weer vertoont. Zo kan je beter functioneren in deze situaties.

Bewuster leven

Zoals ik al zei: Zelfinzicht en bewust leven horen bij elkaar. Ik geloof dat jij een waardevoller leven krijgt als je bewust nadenkt. En wat bedoel ik met ‘bewust leven’? Een balans tussen stilstaan bij kleine dingen en vol passie gaan voor je grote dromen en doelen.

Leer hoe je conflicten kan oplossen. Hoe je om kunt gaan met anderen karakters en meningen, begrijp de ander, leer van de ander. En dit alles door te observeren met al je zintuigen.
Wees bewust van je zintuigen: voel, hoor, ruik, proef, zie de dingen en mensen om je heen. Op deze manier zal je met volle teugen genieten van het leven. En daarnaast: Blijf je dromen achter volgen. Schrijf op waar je over 5 jaar wilt zijn: wat heb je daar voor nodig, met wie ben je, wat heb je geleerd… En als belangrijkste: Welke waarde voeg jij toe?

Hoe krijg je meer zelfinzicht?

Een interview aan jezelf

Beantwoord de volgende vragen.

 1. Welke prestatie van jezelf maakt je het meest trots?
 2. Welke personen/boeken/momenten hebben jou het afgelopen jaar geïnspireerd?
 3. Welke karakter eigenschappen vind je heel mooi aan jezelf? En welke minder mooi?
 4. Op welke momenten voel jij je op je best?
 5. Wat was de beste beslissing van het afgelopen jaar?
 6. Wanneer was de laatst keer, dat je iets voor het eerst hebt gedaan?
 7. Hoe ziet je ideale vrije dag eruit?
 8. Als je 5 miljoen euro had. Wat zou je dan doen met je leven?

Meer opdrachten: Download het gratis E-book. En ga een week aan de slag met zelfkennis.

DISC voor meer zelfinzicht

Als DISC-coach kan ik natuurlijk een DISC persoonlijkheidsprofiel aanraden. Aan de hand van een aantal vragen wordt jouw persoonlijkheidsprofiel opgesteld. Hierin wordt jouw gedrag beschreven. Naast je kwaliteiten, valkuilen en stress-factoren wordt er omschreven wat jouw motivatie is, hoe je mensen overtuigd en wat jouw persoonlijke waarden zijn.

Het persoonlijkheidsprofiel stimuleert je om een bewuster standpunt in te nemen en beter over jezelf na te denken. Door best een gedrag aan te wenden die passend is in een bepaalde situatie, kun je flexibeler zijn en actief vormgeven aan de manier waarop je met anderen communiceert en omgaat.

Wil jij meer zelfkennis? Neem vrijblijvend contact op.

Studiekeuze: Je komt op het punt dat je moet kiezen, welke studie ga ik volgen?

Er zijn mensen die op hun 8ste al weten wat ze later willen worden. Helaas is dat niet voor iedereen zo makkelijk. Op de middelbare school wordt al van je verwacht welk vakkenpakket je kiest en in je laatste jaar moet je de keuze maken voor een vervolgopleiding. De studiekeuze is een belangrijke, maar vooral lastige keuze. Het is een keuze voor je toekomst.

Denken in een beroep

Het moeilijke van een vervolgopleiding kiezen, is dat een opleiding vaak gericht is op een bepaald beroep. Veel jongeren die ik heb gesproken vinden dat juist moeilijk: het denken in een beroep.

Op de vraag: “Kan je beschrijven wat voor iets je graag wilt doen?” Kreeg ik van iemand het antwoord: “Iets met mensen helpen, maar niet in de zorg. Op de een of andere manier vertellen mensen snel aan mij waar ze mee zitten. Daar wil ik iets mee doen.” Een goed antwoord, maar lastig om hier een beroep of een opleiding aan te koppelen. Daarom is het nodig om meer onderzoek te doen naar waar jij (van nature) goed in bent en wanneer jij helemaal in je element bent.

Tips om de juiste keuze te maken richting jouw toekomst.

– Vraag advies van je omgeving

Soms kent je omgeving jou nog beter dan dat jij jezelf kent. Je ouders weten waar je van hield toen je een kind was. Vraag aan je beste vrienden om jouw kwaliteiten te benoemen. Op deze manier kom je achter talenten van jezelf, waar je zelf nog nooit bij had stil gestaan.

– Ga opzoek naar je talenten

Iedereen heeft talenten, kwaliteiten die van nature al in je zitten. Stel jezelf de vraag: Op welke momenten voelde ik me helemaal in mijn element, alsof je in een flow aan het werk bent. Waarschijnlijk was je opdat moment met je talent aan het werk. Koppel hier een talent aan.

– Doe testen en lees boeken

Een beetje hulp bij je zoektocht kan geen kwaad. Lees een boek of doe een test! Durf hier tijd (en geld) in te steken. Uitgebreide testen geven je vaak een veel beter antwoord dan een test je in 5 minuten online maakt.

De DISC test: Aanrader! Geeft inzicht in jouw persoonlijke stijl
Ik kies voor mijn talent (Luc Dewulf) Radicaal kiezen voor je talent!
Bevlogen aan het werk (Wilmar Schaufeli) Hoe haal je energie uit je werk?

– Ga in gesprek

Ga in gesprek met talent-coaches. De zoektocht naar waar jij voor gemaakt bent is makkelijker met iemand naast je. Durf te investeren in jezelf en jouw toekomst. Investeer in je persoonlijke leiderschap. Reflecteer op situaties waarin je valkuilen en talenten naar boven komen. Ontdek waar jij voor gemaakt bent!

Wil je uitgebreider nadenken over jouw talenten en studiekeuze? Neem vrijblijvend contact op, ik help je graag!

Het nut van doelen stellen

Een doel is een gewenste situatie of iets wat je wilt bereiken. Achter een goed doel gaat een ambitie schuil. Er is een reden waarom je dit doel wilt behalen. Het motiveert en inspireert, een doel helpt je beslissingen maken en het stuurt je gedrag.

Met doelen stellen bedoel ik bewust doelen stellen. Je schrijft ze op, bespreekt ze met anderen en zorg dat je er bewust mee bezig bent. Door je doel op te schijven maak je een soort statement. Het staat zwart of wit, je hebt het doel bewust gesteld. Door je doel met anderen te bespreken heb je een stok achter de deur en heb je mensen om je heen die je kunnen steunen met het behalen van je doel. Denk goed na wie jij als stok achter de deur wil hebben en wie jou goed kan steunen.

Soort doelen

Er zijn verschillende soorten doelen. Je hebt korte termijn doelen en lange termijn doelen. Het beste is om deze te combineren. Korte termijn doelen behalen gaat gemakkelijker als je het grote doel voor ogen hebt en lange termijn doelen behalen is beter te overzien door kleine tussenstapjes.

SMART

Op ongeveer elke middelbare school of opleiding verwachten ze dat doelen SMART geformuleerd zijn. Ik vond het grote onzin. Vaak kreeg ik mijn doelen voor het nieuwe semester terug met de aantekening dat ze ‘niet goed’ waren. Inhoudelijk waren mijn doelen wel goed, alleen niet SMART geformuleerd. Dit motiveerde natuurlijk niet en al snel kreeg ik een hekel aan die SMART-doelen. Wat ik heb gemist is de uitleg waarom je doelen SMART moet formuleren. SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden. Deze richtlijnen zorgen ervoor dat je doel duidelijk is.

 • Specifiek: Omschrijf je doel extreem concreet. Het moet duidelijk zijn en niet vaag. ‘Ik wil meer verdienen dan vorig jaar’ is een vaag doel. Zorg dat je wie, wat, waar, wanneer en waarom kan beantwoorden. Vooral het ‘waarom’ is belangrijk.
 • Meetbaar: Hoe weet je wanneer je doel bereikt is? Kan je dat meten?
 • Acceptabel: De officiële uitleg: Is wat jij wil doen acceptabel voor je omgeving? Persoonlijk vindt ik dit punt weinig bijdrage. Ambitieus vindt ik een mooiere invulling. Denk groot en blijf dromen, hier gaat een kracht uit die je helpt je doel behalen.
 • Realistisch: Is je doel haalbaar? Let op: het moet een uitdagend doel zijn, maar niet té uitdagend. Zo voorkom je teleurstellingen.
 • Tijdgebonden: Wanneer begint je doel, wanneer is het behaald? Een deadline werkt motiverend.

Drive

Voor de duidelijkheid: een doel kan niet fout zijn. Een doel stellen is het begin van een nieuwe start. De punten hierboven kunnen je helpen om de kans om je doel te behalen te vergroten. In mijn ogen is het “waarom” het belangrijkste van een doel. Waarom je iets doet geeft je een drive en dat zorgt ervoor dat je doorzet en blijft volharden.

Een DISC-profiel helpt je ontdekken wat jouw drijfveren zijn, wat jou motiveert. Benieuwd? Neem contact op, ik help je graag!

Wat is talent?

Talent is ten eerste iets bijzonders, waar je trots op mag zijn! Talent is een natuurlijke aanleg of gave. Iets in ons denken of in ons handelen dat van nature sterk ontwikkeld is. Omdat het van nature in je zit, vindt je het zelf misschien niet zo bijzonder.

Hoe ontdek je je talenten?

Kan jij drie talenten van je zelf benoemen? Toen deze vraag aan mij werd gesteld vond ik dit lastig beantwoorden. Vooral als je je eigen talent hard op moet vertellen aan anderen. Hoe kom je er nu achter wat jou talenten zijn? Ik geloof dat je, wanneer je met je talent bezig bent je energie krijgt van het werk wat je doet. Ondanks dat je lichaam misschien moe is of je hoofd vol zit, je krijgt een gevoel van voldoening. Tijdens het werken met je talent voelt het alsof je in een flow zit. Alles gaat soepel en je voelt je helemaal in je element. Wanneer jij een flow ervaart, energie krijgt van je werk en je voldaan voelt, dan ben jij bezig met je talent! Bedenk eens een moment dat jij in een flow zat en energie kreeg van je werk!

Weet je nog steeds niet goed wat nu precies je talent is, vraag eens in je omgeving. Omdat talent iets is wat aangeboren is, zat het er vroeg in. Je ouders kunnen je vertellen wat jij vroeger het liefst deed. Vraag eens dieper door en probeer verbanden te leggen.

Je talent gaan inzetten

Oké, je hebt na een zoektocht ontdekt wat je talenten zijn. En nu? Ik geloof dat het super jammer is als jij te talent niet gaat inzetten. Je talent is iets wat jou uniek maakt. Het is spannend met je talent aan de slag te gaan. Ik denk dat dit komt omdat je talent iets is wat dicht bij je hart zit. Je bent er trots op. Maar stel je voor dat je faalt in je talent… Laat je niet uit de weg slaan door een negatieve ervaring.

Helaas heeft iedereen dingen die hij of zijn minder goed kan, je valkuilen. Een valkuil kan er voor zorgen dat je talent niet goed uit de verf komt. Ik kan bijvoorbeeld goed schilderen. Ik ben creatief en heb gevoel voor het combineren van kleuren. Mijn valkuil is dat ik chaotisch ben. Door mijn chaos vergeet ik de details van een schilderij. Als ik ga werken aan mijn valkuil en er voor zorg dat ik structuren creëer in mijn chaos, worden mijn schilderijen nog mooier. Dus wordt bewust van je valkuilen en werk hier aan!

Eyeopener:

Vaak hebben je talent en je valkuil iets met elkaar te maken. Als sterke hovenier is het logisch dat jij moeite hebt met precisie werk. Wanneer je creatief bent, is de kans groot dat je ook chaotisch werkt. Als je een leider bent, kan het zijn dat je moeite hebt de uitvoering van opdrachten. Soms kan je ook een talent ontdekken door naar je valkuilen te kijken. Hoe kan jij ondanks je valkuil toch in je kracht gaan staan?

Wil je samen opzoek naar je talenten. Dit kan via een DISC-persoonlijkheidsprofiel. Ik help je graag, neem vrijblijvend contact op!

Wat is zelfkennis en waarom is dat waardevol?

Beschikken over zelfkennis is erg waardevol voor jou als persoon en voor jouw toekomst. Zelfkennis is het kunnen inschatten van jouw eigen denkwijze, je mogelijkheden, je emotie en je beperkingen. Door zelfkennis weet je wat je sterke en zwakke punten zijn. Je weet hierdoor wanneer jij helemaal op de juiste plek bent en waardoor jij misschien minder lekker in je vel zit. Kennis over jezelf is erg belangrijk voor de toekomst. Je leert van de fouten die je gemaakt hebt en je weet in welke richten jij graag wilt groeien. Bij belangrijke keuzes is zelfkennis essentieel. Zonder te weten wie je bent kan jij onmogelijk een keuze maken richten een studie, carrière of op welke manier jij wilt genieten van het leven.

Het begint bij zelfreflectie

Zelfreflectie is jezelf een spiegel voorhouden. Je onderzoekt je eigen denken en handelen. Door dit onderzoek wordt je bewust waarom je op een bepaalde manier handelt en wat de gevolgen hiervan zijn.

“Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.”

Als jij tevreden bent met hoe jij hebt behandeld in een bepaalde situaties, blijf dan zo door gaan. Ben je niet tevreden, doe er wat aan! Het klinkt simpel, de praktijk is soms iets ingewikkelder.

STARR methode

Reflecteren op je eigen gedrag, emotie en handelen is lastig. De kunst is om rationeel naar je zelf te kijken. De STARR methode helpt daarbij. STARR staat voor: Situatie, Taak, Actie, Resultaat, Reflectie.

Er zijn een verschillende vragen die jezelf kan stellen om op een rationele manier te reflecteren na aanleiding van STARR. Bijvoorbeeld:

 • Situatie: Wat is er gebeurd? Wanneer? Wie waren er bij betrokken? Wat was de aanleiding?
 • Taak: Wat werd er van mij verwacht? Wat wilde ik bereiken? Welke rol had ik?
 • Actie: Wat deed ik? Wat ervoer ik? Hoe reageerde anderen op jou?
 • Resultaat: Hoe liep het af? Wat was het resultaat? Hoe liep het af volgens anderen?
 • Reflectie: Ben je tevreden met het resultaat? Wat zou je de volgende keer anders doen? Wat heb je geleerd?

Door jezelf deze vragen te stellen kan je veel over je zelf leren in bepaalde situaties. Stel je zelf dit soort vragen over situaties waar je niet blij was met het resultaat, maar ook over situaties waar je wel tevreden was over het resultaat. Dit gaat je helpen om bewust te worden van je eigen handelen. Misschien heb je wel patronen in je denken ontwikkeld waardoor verschillende situatie niet naar tevredenheid verlopen. Of heb je een beperkende overtuigingen over je zelf gecreëerd die je belemmeren. Ga hier naar opzoek en leer jezelf vaardigheden aan om dit te overwinnen.

Wil jij meer zelfkennis krijgen. Doe een Profieltest bij DISC-Coach Roos. Neem vrijblijvend contact op!