Het ontstaan van het DISC model.

In de jaren ’70 ontwikkelde de Amerikaanse psycholoog John G. Geier een eenvoudig en praktische persoonlijkheidsmodel; het DISC model. Dit is gebaseerd op de studie van William M. Martons van ‘normale’ mensen (Emotions of Normal People, New York 1928). Geier beschrijft vier gedragspatronen, die in elk mens (in verschillende maten) terug te vinden is.

Volgens Geier is het menselijk gedrag in eerst instantie het gevolg van twee wezenlijke invloeden of variabelen. Dit is afhankelijk of een persoon:

 • zijn omgeving als gunstig of ongunstig waarneemt
 • zichzelf als sterker of minder sterk ziet dan zijn omgeving.

Hieruit heeft Martons een model uitgewerkt met 2 assen.

Marston heeft de vier fundamentele gedragsstijlen de volgende benaming gegeven:

 • D = Dominance
 • I = Inducement
 • S = Submission
 • C = Compliance

John G. Geier heeft deze gedragsstijlen verder ontwikkeld, omdat de versie van Marston naar zijn mening nog te oppervlakkig was:

 • D – Dominant = zelfverzekerd en ervaart de omgeving als inspannend
  – De drang om de controle over te nemen en resultaat te bereiken.
  D wil uitdagingen aangaan en winnen.
 • I – Invloed = zelfverzekerd en ervaart de omgeving ontspannend
  – De drang anderen te motiveren, zich te uiten en gehoord te worden.
  I wil anderen overtuigen en beïnvloeden.
 • S – Stabiel = terughoudend en ervaart de omgeving als ontspannend
  – De drang naar stabiliteit en harmonie.
  S wil anderen ondersteunen en voor goede relaties zorgen.
 • C – Consciëntieus = terughoudend en ervaart de omgeving als inspannend
  – De drang het juiste ‘goed’ te doen.
  C wil moeilijkheden vermijden en let op precisie en nauwkeurigheid.

Zoals gezegd: elk mens laat alle vier de gedragsstijlen zien. Alleen zijn we geneigd (afhankelijk van de beroepsmatige of privé-omgeving) een andere gedragsstijl eerder te laten zien dan de andere drie stijlen.

“Het gedrag van een mens is een functie van de persoonlijkheid en de omgeving.”

– Kurt Lewin

Waarom het DISC model inzicht geeft?

Het DISC model geeft je inzicht in je sterke kanten en keerzijden en laat je zien hoe je efficiënter kunt worden. Gedrag is, in tegenstelling tot andere persoonlijkheidsaspecten, observeerbaar. We zijn vaak niet bewust van ons eigen gedrag en andere mensen geven vaak feedback over de manier waarop zij ons gedrag waarnemen.

Wat goed is om te weten: Gedrag is altijd situationeel en flexibel. In verschillende situaties laten we verschillend gedrag zien.

Bovendien is gedrag is gebaseerd op houding overtuiging en waarden, die verschillen van persoon tot persoon. Door verschillende situaties en gebeurtenissen wennen wij ons zelf een bepaald gedrag aan.
Sommige beweringen zijn vanaf jongs af aan al vastgesteld, zoals: ‘Ik moet altijd aardig gevonden worden” of “Ik moet perfect zijn”.

Door meer zelfkennis en inzicht over je gedrag wordt je gestimuleerd om een bewust standpunt in te nemen en over je zelf na te denken.
Het DISC persoonlijkheidsprofiel meet je gedrag in een specifieke situatie. Hierin zie van welke aspecten je je meer bewust bent en van welke aspecten je je minder bewust bent.

De gedragsstijlen van het DISC model.

De vier gedragsdimensies gecombineerd maken 20 verschillende gedragstendensen. (Met een uitgebreide online versie zijn er nog meer gedragstendensen beschikbaar). Hier onder uitleg per gedragsdimensie.

Dominant

  • Doel: De omgeving vormen: Weerstanden overwinnen om resultaat te boeken
  • Basisbehoefte: Onafhankelijkheid
  • Motivatie: Mogelijkheid zicht te handhaven. Zich met anderen meten. Prestaties tonen. Respect en ontzag af te dwingen. Hun zin krijgen. Te vechten om te overleven. Succesvol te zijn. Zij verliezen hun interesse als hun werk routinematig wordt.
  • Basisangst: Controle verliezen

Invloed

 • Doel: De omgeving vormen; mensen laten werken om resultaat te boeken
 • Basisbehoefte: Geaccepteerd worden
 • Motivatie: Mogelijkheid plezier te hebben. Gevoelens van anderen begrijpen. Met mensen om te gaan. Angst onderdrukken door in beweging te blijven. Zonder tijd en moeite te sparen
 • Basisangst: Afgewezen worden

Stabiel

 • Doel: Samen met anderen resultaat bereiken
 • Basisbehoefte: Zekerheid hebben
 • Motivatie: Mogelijkheid om hun oprechte gevoelens te uiten. Door anderen als belangrijk gevonden te worden. Hun eisen aan anderen rechtvaardigen. Staan afwijzend tegenover dingen de strijdig zijn met hun ideeën.
 • Basisangst: Allen op jezelf teruggeworpen worden.

Consciëntieus

 • Doel: Samen met anderen mogelijke consequenties van activiteiten doordenken.
 • Basisbehoefte: Alles correct doen.
 • Motivatie: Mogelijkheid om anderen eerlijk te behandelen. De wereld verbeteren. Fouten te elimineren. Hun opvattingen te rechtvaardigen. Alles te interpreteren aan de hand van een onderliggen idee. Zich verre houden van dreigingen
 • Basisangst: Bekritiseerd worden.

De onderstaande gedragsdimensies heeft iedereen in zich. Alleen in sommige situatie komen bepaalde gedragsdimensies naar voren. In het DISC persoonlijkheidsprofiel drukken we dit uit in percentages. Een score vanaf 50% wordt gezien als een dimensie die sterk aanwezig is.

Voorbeeld score:
D: 70%
I: 90%
S: 40%
C: 20%

In het voorbeeld hier boven scoort S en C onder 50%. Dit betekend dat dit gedrag wel aanwezig is, maar de andere dimensies de boventoon voeren. I scoort 90%, D scoort 70% procent. We spreken hierover een ID gedragsstijl.
Vanuit de gescoorde percentages zijn er vele gedragsstijlen mogelijk. Elke combinaties zorgt voor andere gedragingen, behoeftes, motivaties en angsten.
Tenslotte: Ik geloof niet dat personen in een ‘hokje’ te stoppen zijn. Maar de DISC is uitgebreide tool om meer inzicht te krijgen en vooral een fijne manier om te praten en na te denken over je eigen gedrag. In deze blog beschrijf ik kort het resultaat van een DISC gedragsprofiel.

Ben jij benieuwd naar jouw gedragsstijl?

Ik leg je alles uit over de DISC en we gaan samen opzoek naar jouw gedragsstijl. Maar vooral: meer zelfinzicht! Vraag een vrijblijvend gesprek aan.  Of lees meer over DISC coaching.

T: 06 50267427 
E: [email protected]

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *